Продаж стренгла

Продаж стренгла (short strangle) – опціонна стратегія з обмеженим потенціалом прибутку і умовно необмеженим ризиком, що полягає у продажу волатильності. Вхід в ринок здійснюється, коли очікується уповільнення руху ринку, ціна може перейти в боковий тренд і / або передбачувана волатильність (IV) знаходиться на надмірно високих відмітках. Продаж стренгла полягає в одночасному продажу опціонів колл і пут на один актив з різними страйками (цінами виконання).

Короткий стренгл має дві точки беззбитковості – вище верхнього і нижче нижнього страйку. Тому продавець очікує, що ціна акції залишиться у вузькому ціновому діапазоні протягом необхідного періоду часу, тобто очікує низької волатильності базового активу. Ця стратегія має необмежений ризик, тоді як потенціал прибутку обмежений загальною премією проданих опціонів.

Продаж стренгла

Припустимо, ми відкриваємо короткий стренгл, премія опціону колл дорівнює $25, а ціна виконання – $100.

Премія опціона пут дорівнює $15, а його страйк дорівнює $90. Загальна премія становить $40 ($25 + $15).

Таким чином, перша точка беззбитковості знаходиться на позначці $140 ($100 + $40), а друга відповідно дорівнює $50 ($90 – $40).

Якщо актив залишиться в ціновому діапазоні від 50 до 140 доларів, ми отримаємо прибуток у $4000 ($40 * 100). І ми будемо втрачати гроші, якщо ціна вийде за межі цього цінового діапазону.

Опціонний глосарій

Share