Продавець опціону

Продавцем опціону (стороною, що виписує опціон) є той, хто отримує премію від покупця і бере на себе зобов’язання продати акції, якщо мова йде про опціони колл, і купити акції, коли ми говоримо про опціони пут, якщо покупець пред’являє цю вимогу.

Важливо відзначити, що в опціонному контракті є дві сторони, і кожному продавцеві опціону відповідає покупець. Природно, як і при будь-якій торговельній угоді, продавець отримує премію від покупця. В принципі, зобов’язання продавців опціонів відповідають правам, які можуть бути реалізовані власниками опціонів, і тільки в тому обсязі, в якому це зазначено в контракті. Таким чином, коротка позиція за опціоном колл для продавця опціону є зобов’язанням продати базовий актив за певною ціною (ціна виконання) до певної дати. Важливо знати, що коротка позиція за опціоном пут для продавця опціону виступає в якості зобов’язання купити базовий актив за ціною виконання до заздалегідь встановленої дати.

Припустимо, що опціонний контракт має наступні характеристики:

  • Ціна виконання- 80 доларів США
  • Ціна опціона – 15 доларів США
  • Дата експірації – 20 листопада

Продавець опціону отримує 15 доларів США в якості премії, а покупець з цього моменту стає власником опціону. При торгівлі опціонами колл покупець буде прагнути виконати свій контракт по ціні вище 95 доларів, коли опціон знаходиться у грошах, а продавець повинен буде виконати своє зобов’язання.

Опціонний глосарій

Share