Горизонтальний спред

Горизонтальний спред (календарний, часовий спред) – це опціонна стратегія з обмеженим ризиком і потенціалом прибутку, яка полягає в одночасній купівлі і продажу одного типу опціонів (колл або пут) з однаковою ціною виконання, але різними датами експірації.

Для опціонів колл: покупка опціону, який має більш далеку дату експірації, що називається «back-month», і продаж іншого колл-опціону з ближчою датою закінчення терміну дії, що називається «front-month».

Для опціонів пут: покупка опціону, який має більш далеку дату експірації («back-month») і продаж іншого з більш близькою серією («front-month»).

При використанні календарного спреду інвестор очікує, що ціна акції буде знаходитися поруч зі страйком на момент виконання короткострокового контракту, а потім почне рухатися в сприятливому напрямку.

Ця стратегія досить консервативна, оскільки вона означає рух ціни спочатку в одному напрямку, а потім в іншому. Завдяки великим можливостям при виборі цін опціонів можна отримати вигоду з руху базового активу в будь-якому напрямку.

У разі різких ринкових рухів горизонтальний спред може дати негативний результат, але використання цієї стратегії може бути виправдано, оскільки вона часто забезпечує привабливе відношення потенційного прибутку до ризиків.

Горизонтальний спред

Припустимо, ми відкриваємо горизонтальний спред, купуючи 90-й колл з експірацією у вересні за $5 і продаючи 90-й колл з експірацією в серпні за $3.

Якщо до серпня ціна буде коливатися в районі 85 доларів, а потім до вересня підвищиться до 95 доларів, це призведе до отримання прибутку від зростання внутрішньої вартості далекого опціону та премії від ближнього.

Результат буде таким: (3$ – 5$ + 5$) * 100 = $300.

Опціонний глосарій

Share