Стреддл

Стреддл (straddle) є однією з ключових опціонних стратегій, яка полягає в отриманні прибутку від низької або високої волатильності ринку. Опціонні трейдери купують стреддл, якщо волатильність є низькою і може збільшитись найближчим часом. Продаж стреддла може бути привабливим, якщо волатильність є надзвичайно високою і може знижуватися і / або ринок може перейти у флет. Суть стратегії полягає в одночасній купівлі / продажу опціону колл і пут на один актив з однаковими цінами виконання (страйками).

Часто виникають ситуації, коли на ринку немає яскраво вираженої тенденції, ціна знаходиться в трикутнику або флеті, та складно припустити, в якому напрямку ринок буде рухатися далі. Однак зазвичай передбачається сильний рух ринку після виходу з вузького діапазону.

В цьому випадку одночасна купівля опціону колл і пут може стати досить привабливою стратегією. Формування портфеля, що містить позиції, що дозволяють інвестору отримувати прибуток як на зростаючому, так і на падаючому ринку, дає йому великі можливості для отримання прибутку на ринку. Особливістю цієї комбінації є покупка опціонів з однаковими страйками.

При торгівлі стреддлами одну з ключових ролей грає передбачувана волатильність (IV). І покупка стреддла стає особливо цікавою, коли вона знаходиться на історичних мінімумах і може вирости найближчим часом. Такими ж привабливими в цьому випадку є довгострокові LEAPS стреддли з максимальним значенням vega, оскільки вплив зростаючої волатильності на вартість опціону в цьому випадку буде максимальним. Якщо передбачувана волатильність знаходиться на історичних максимумах і може знизитися найближчим часом, то привабливим може стати продаж стреддла.

Припустимо, ми відкриваємо довгий стреддл, купуючи опціон колл за $14,5 і пут за $15,5 зі страйками $200. Загальна вартість позиції становить ($14,5 + $15,5) * 100 = $3000. Точка беззбитковості #1 знаходиться на позначці $230 ($200 + $30), а точка беззбитковості #2 – $170 (200 доларів – 30 доларів). Таким чином, ми отримаємо прибуток, якщо ціна активу вийде з цінового діапазону $170- $230 і / або якщо передбачувана волатильність буде активно зростати. Наприклад, якщо ми купили опціон на мінімумах передбачуваної волатильності, вона зросла на 10% за тиждень, і при цьому vega нашої опціонної позиції дорівнювала 0.5$, то ми отримаємо 0.5$ * 10 * 100 = 500$ навіть якщо ринок буде стояти на місці.

В очікуванні різкого руху ціни в тому чи іншому напрямку після пробою цінового діапазону (часто флети або трикутники), в якому ціна коливалася протягом тривалого часу, інвестор дивиться на ринок одночасно в обох напрямках, тобто використовує довгий стреддл. У той же час в очікуванні того, що ціна буде залишатися в цьому ціновому діапазоні протягом деякого часу, інвестор буде в плюсі ​​при використанні короткого стреддлу.

Опціонний глосарій

Share