Продаж стреддла

Короткий стреддл (short straddle) – це опціонна стратегія, що полягає в отриманні прибутку з надмірно високої волатильності ринку. Вона реалізовується в одночасному продажу опціонів колл і пут на один актив з однаковими цінами виконання (страйками).

Продаж стреддла має дві точки беззбитковості – вище і нижче ціни входу. Потенційний прибуток покупця обмежений преміями проданих опціонів, потенційний збиток – необмежений, тому дана стратегія не рекомендується новачкам.

Продаж стреддла. Енциклопедія опціонних термінів

Припустимо, ми відкриваємо короткий стреддл, продаючи опціон колл за $14,5 і пут за $10,5, і ціна виконання становить 100 доларів.

Загальна премія становить ($14,5 + $10,5) * 100 = $2500.

Таким чином, перша точка беззбитковості дорівнює $125 ($100 + $25), а друга відповідно дорівнює $75 ($100 – $25).

У цьому випадку ми отримаємо прибуток, якщо ціна активу залишиться в ціновому діапазоні від 75 до 125 доларів, і будемо втрачати гроші при виході ринку з цієї цінової зони.

Опціонний глосарій

Share