Продаж опціону колл

Короткий колл (Short call): потенційний прибуток продавців опціонів колл фіксований і дорівнює опціонній премії. При виконанні опціону продавець зобов’язаний продати актив покупцеві за ціною виконання (страйк). При цьому продавець не повинен володіти акціями для продажу опціону колл, такий продаж називається «непокритим».

Якщо ціна активу перевищує ціну виконання, покупець може пред’явити свої вимоги за опціоном продавцю, а останній починає зазнавати збитків в міру зростання ціни активу. Чим вище ціна активу, тим більше втрати у продавця. Втрати продавця опціону необмежені, а потенціал прибутку – обмежений.

Короткий колл

Ми продаємо опціон колл за ціною 20 доларів США, а страйк дорівнює $100. Через деякий час ціна активу починає зростати, опціон колл знаходиться у грошах. До моменту досягнення точки беззбитковості ($100 + $20 = $120) наша позиція не приносить збитків. Через деякий час ринок рухається вниз і опціон колл експірується за ціною акції нижче $100 доларів, тобто нижче страйку, ціни виконання. Прибуток продавця обмежений і дорівнює величині премії: $20 * 100 = $2000.

Опціонний глосарій

Share