Купівля стреддла

Купівля стреддла (long straddle) – опціонна стратегія з обмеженим ризиком, що полягає в отриманні прибутку від занадто низької волатильності ринку. Вона полягає в одночасній купівлі опціонів колл і пут на один актив з однаковими цінами виконання (страйками).

Купівля стреддла має дві точки беззбитковості – вище і нижче страйка. Тому покупець очікує, що ціна акції різко рушить в будь-якому напрямку після тривалих флетів і трикутників на ринку, тобто він передбачає зростання волатильності базового активу після покупки опціонів. Ця стратегія має умовно необмежений потенціал прибутку і обмежений ризик, що дорівнює премії куплених опціонів колл і пут.

Купівля стреддла

Припустимо, ми відкриваємо довгий стреддл, купуючи опціон колл за $14,5 і опціон пут за $10,5. При цьому ціна виконання становить 100 доларів.

Розрахуємо загальну премію: ($14,5 + $10,5)*100 = $2500.

Розрахуємо першу точку беззбитковості: $100 + $25 = $125.

Друга точка беззбитковості: $100 – $25 = $75 .

Таким чином, ми отримаємо прибуток в разі швидкого руху актива – від ціни $125 і вище або від $75 і нижче. Також можливий збиток в разі, якщо ціна залишиться в цьому ціновому діапазоні. Потенційний збиток обмежений преміями.

Опціонний глосарій

Share